Vojmír Vokolek – Mizející poselství

27/3/2017 – 4/6/2017
Východočeská galerie v Pardubicích – Dům u Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice

Vojmír Vokolek – Mizející poselství

Výstava připomene a s odstupem patnácti let po úmrtí komplexně reflektuje nadčasovost a mnohotvárnost tvorby jedné z nejvýraznějších poválečných regionálních osobností Pardubicka, malíře, sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka (1910 – 2001). Retrospektivní výstava sleduje všechna autorova klíčová tvůrčí období v dobových souvislostech. Připomenuta bude raná Vokolkova meziválečná tvorba, tedy grafiky a ilustrace 30. let, následně prostřednictvím velkoformátových tisků a projekce i ojedinělé poválečné malířské freskařské dílo, vytvářené autorem pro regionální sakrální objekty a pojímané nadčasově jako jistý gesamtkunstwerk nesoucí specifické dobové sociální a duchovní poselství, přes následné variabilní sochařské objekty vznikající od přelomu 70. let, realizované zpočátku především v přírodních materiálech a později i v kovu. Jak již bylo vícekrát odborně poukázáno, podstatná část z tohoto tvůrčího (především sochařského, ale i freskařského) odkazu Vojmíra Vokolka byla přitom v uplynulých desetiletích nenávratně zničena či ztracena dříve, než časový odstup a okolnosti dovolily širší kontextuální zhodnocení a dokumentaci jeho díla. Výstava a doprovodné programy tak v neposlední řadě chtějí upozornit i na tuto znepokojující skutečnost.

Výstava Vojmír Vokolek – Mizející poselství je součástí komplexního projektu upomínajícího význam autorského odkazu tiskařské rodiny Vokolků iniciovaného prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje Ing. Romanem Línkem, MBA a Klubem přátel Pardubicka.

Památník národního písemnictví je spolupořadatelem výstavy. 

Více informací na www.vcg.cz