5. 11. 2020

Vyhlášení výsledků XVI. Trienále českého ex libris

Ex libris neboli knižní značka se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast. Současné ex libris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky se přetvořilo ve specifickou výtvarnou disciplínu, které se věnují význační umělci. Přehlídku těch nejlepších pořádá Památník národního písemnictví v tříletých intervalech, letos poprvé v novém formátu i mimo své obvyklé místo konání.

Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris 2020 vyhlásí výsledky šestnáctého ročníku ve středu 11. listopadu. Zároveň bude spuštěna virtuální výstava všech prací zaslaných do soutěže, která bude dostupná na webové stránce exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

 

O trienále

HARMONOGRAM XVI. ročníku Trienále českého ex libris 2020:
15. 3. | uzávěrka přihlášek
31. 5. | uzávěrka přihlášených kolekcí
12. 6. | zasedání odborné poroty
11. 11. | vyhlášení vítězů a spuštění virtuální výstavy
prosinec | předání ocenění

ODBORNÁ POROTA:
PhDr. Vilma Hubáčková CSc. – vedoucí OUS PNP
doc. PhDr. Felix Černoch CSc. – předseda Spolku sběratelů a přátel exlibris
Ing. Pavel Piekar – předseda SČUG Hollar
Martina Vyšohlídová, Dis., BBus – kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů Národního muzea
MgA. Martin Mulač – výtvarník
Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová – historička umění

ZÁKLADNÍ KATEGORIE:
GRAND PRIX
CENA ZA PŘÍNOS ČESKÉMU EX LIBRIS
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020
CENA KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EX LIBRIS
CENA SČUG HOLLAR
CENA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

STUDENTSKÁ KATEGORIE:
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS 
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020

antispam