11. 11. 2020

Výsledky XVI. Trienále českého ex libris 2020

Již po šestnácté byly vyhlášeny výsledky soutěže Trienále českého ex libris 2020 o nejlepší knižní značku. Oceněné práce z oblasti drobné grafiky, vytvořené předními českými umělci i studenty výtvarných škol, představuje virtuální výstava Pro knihy, pro sbírku, pro radost, dostupná na
https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/.

Kompletní výsledky XVI. Trienále českého ex libris 2020:

GRAND PRIX
Barbora Bieylonovič
CENA ZA PŘÍNOS ČESKÉMU EX LIBRIS
Petr Palma
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020
Martin Raudenský
Jan Melena
CENA KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA
Jan Kavan
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS
Hana Storchová
CENA SČUG HOLLAR
Petr Alois Hampl
CENA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Martin Mulač

VE STUDENTSKÉ KATEGORII
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020
Petr Klíma (Vyšší odborná škola grafická v Praze)
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS
Martina Shořovská (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Více informací k průběhu soutěže Trienále českého ex libris najdete zde.

Všem oceněným gratulujeme!

antispam