2013

Výstava k 60. výročí PNP

9. 7. 2013 – 31. 12. 2013
PNP – chodba knihovny

Autorka: Růžena Hamanová

Výstava věnovaná 60. výročí založení PNP zahrnuje stručný přehled dějin instituce. V prvním období 1953–1963 je reflektován vznik instituce a stálé expozice, v druhém období 1964–1973 se formují jednotlivá oddělení, je založen sborník Literární archiv, v uvolněné politické atmosféře probíhá různorodá výstavní a programová činnost. V období 1974–1988 je zachycen vývoj instituce za normalizace a v posledním období od roku 1989 do současnosti její přerod v moderní evropské muzeum.