Poradní orgány

Výstavní komise PNP

Mgr. Zdeněk Freisleben (ředitel)
doc. PhDr. L
adislav Šerý (vědecký tajemník)
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (vedoucí OLA)
Mgr. Alena Petruželková (vedoucí OK)
PhDr. Vilma Hubáčková, CSc. (vedoucí OUS)
Mgr. Vladimír Uhlík (vedoucí OPS)
PhDr. Lucie Tučková, Ph.D. (vedoucí Česko-francouzského kulturního centra Petrkov)
Ing. Iva Cacarová (vedoucí OE)
PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. (zástupkyně vedoucího OLA)
PhDr. Karel Kolařík, Ph.D. (OK)
Mgr. Barbora Vlášková (OUS)
PhDr. Klára Voskovcová-Vaksmanová (OPS)
Bc. Kateřina Brzobohatá (OPS)V případě zájmu o podání výstavního projektu zašlete vyplněný formulář na e-mail uhlik@pamatnik-np.cz. Výstavní komise zasedá pravidelně dvakrát ročně (březen a září) a dále dle potřeby.
Památník národního písemnictví disponuje výstavními prostory v letohrádku Hvězda, v malé galerii Muzea literatury a v Česko-francouzském kulturním centru Petrkov. Pro detailní informace o výstavních prostorech (půdorys, mobiliář a vybavení) kontaktujte produkční výstav Oddělení prezentace sbírky PNP (brzobohata@pamatnik-np.cz, 778 486 793).