1. 12. 2016

Výzva pro badatelskou veřejnost

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové války, která výrazně překreslila mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské monarchie a vznik Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie, Rumunska aj. přinesl nejenom euforii ze splnění touhy po vzniku či obnovení národnostně pojatých států, ale také výraznou nejistotu a nestabilitu celého regionu. V okruhu zájmu chystaného sborníku zůstane i porážkou zasažené Německo, úzce spjaté jak s historií Rakousko-Uherska, tak i se sousedícími vzniklými státy. 
Více informací zde

antispam