2. místo

Autor/ka:
Název: Wiener gruppe

Editoři: Pavel Novotný a Nikola Mizerová
Grafická úprava: Jaroslav Tvrdoň
Nakladatelství: RUBATO
Tiskárna: Protisk

Hodnocení poroty: Publikace je součástí širší edice jednotného minimalistického pojetí, v níž je každý titul cenově dostupným artefaktem pro dnešního čtenáře. Díky užitému přírodnímu papíru je kniha hmatově přitažlivá, navíc prozrazuje zájem autora úpravy o výdobytky typografické historie. V celé sérii publikací nakladatelství Rubato je znát soustavná péče o jednotlivé tituly s individuálním záběrem.