Laureáti Trienále 1971–2020

X. Trienále 2000–2002

Cena za celoživotní dílo:

akademickému malíři a grafiku Františku Peterkovi

akademickému malíři a grafiku Jindřichu Pilečkovi

 

6 rovnocenných cen za vysokou uměleckou úroveň autorského souboru ex libris a za dlouholetý přínos české exlibrisové tvorbě:

Jaroslavu Dajčovi

Jaroslavu Sůrovi

Blance Votavové

Janu Kavanovi

Evě Haškové

Vladimíru Tesařovi

 

2 čestná uznání:

Milanu Kohoutovi a Emanueli Rannému

 

Ceny v kategorii studentských prací:

Marcele Zákravské

Petře Ćesnokové – Ondráčkové

Barboře Fialové

Evě Peškové