Laureáti Trienále 1971–2020

XI. Trienále 2001–2005

Cena za celoživotní dílo v oblasti Ex libris:

akademické malířce a grafičce Aleně Antonové

akademickému malíři a grafiku Jiřímu Boudovi

 

Grand Prix:

akademickému malíři a grafiku Jiřímu Brázdovi

 

Pět čestných uznání:

Dobroslavě Broďákové – Urbanové

Martinu Manojlínovi

Chrudoši Valouškovi

Lence Vilhelmové

Evě Vlasákové

 

Autoři navrženi na ocenení:

Dana Jandové

František Peterka

Luboš Růžička

Vladimír Suchánek

Hana Storchová

Karel Zeman

 

Ve studentské kategorii:

Cenu:

Karlu Musilovi, Jihočeská univerzita, PF, České Budějovice

 

Čtyři čestná uznání:

Mario Čumpelíkovi, VOŠ a SPGŠ Praha Hellichova ul. 22

Petře Krupíkové, Institut pro VS Ostrava

Lucii Pospíšilové, Výtv. škola Václava Hollara Praha

Michaele Postránecké, Univerzita J. E. Purkyně, PF, Ústí nad Labem

 

Studenti navrženi na ocenění:

Jan Černoš, Univerzita Hradec Králové, PF

Lenka Falušiová, SUŠ Ostrava

Dora Freiburgová, SPGŠ Praha

Pavel Kučera, SPGŠ Praha

Miriam Smrtová, Univerzita Hradec Králové, PF

Tomáš Šmilauer, Univerzita Karlova, PF, Praha

Václav Vlček, VOŠ a SPŠG Praha