Laureáti Trienále 1971–2020

XIII. Trienále 2009–2011

Ocenění autoři:

Grand Prix:

akademickému malíři a grafiku Janu Otavovi

 

Cenu za přínos českému ex libris:

akademickému malíři a grafiku Zdeňku Mézlovi

 

Dvě ceny XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011:

akademické malířce a grafičce Heleně Horálkové

akademické malířce a grafičce Haně Storchové

 

Cenu hejtmana Pardubického kraje:

akademickému malíři a grafiku Josefu Saskovi

 

Cenu města Chrudim:

akademické malířce a grafičce Evě Haškové

 

Cenu Spolku sběratelů a přátel ex libris:

akademické malířce a grafičce Daniele Benešové

 

Autoři navrženi na ocenění:

akademický malíř a grafik Jiří Brázda

akademická malířka a grafička Hana Čápová

akademická malířka a grafička Kateřina Černá

akademický malíř a grafik Karel Demel

Bohdana Holubcová

Martin Manojlín

Petr Palma

Pavel Piekar

akademický malíř a grafik Martin Velíšek

 

Ve studentské kategorii:

 

Cenu Památníku národního písemnictví:

Michalu Čepelkovi z Univerzity Hradec Králové

 

Dvě ceny XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011

Kateřině Hačkové z VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.

Martinu Bosákovi z VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.

 

Studenti navržení na ocenění:

Jakub Elbrs, VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.

Pavel Farský, Univerzita Hradec Králové

Lucie Mrkvičková, Univerzita Hradec Králové

Alžběta Panochová, VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.

Žaneta Sobotková, Univerzita Hradec Králové

Alexandra Stulíková, Univerzita Hradec Králové

Martin Štěpánek, Univerzita Hradec Králové