2014

XIV. ročník Trienále ex libris Chrudim 2014

3. 10. 2014 – 2. 11. 2014
PNP – Kabinet ex libris v Chrudimi

Autorka: Marie Sedmíková  

XIV. trienále českého ex libris je celostátní pravidelnou přehlídkou současné tvorby českého ex libris. Jeho záměrem je pravidelné sledování moderních uměleckých tendencí grafického žánru tradičně spojovaného s knižní kulturou. K účasti na trienále jsou zváni grafici všech věkových kategorií a studenti výtvarných škol. Výstava je obvykle obesílána zhruba sto šedesáti autory. Jejich přihlášky a zaslaná ex libris jsou zpracovány a předloženy porotě, která vybírá výstavní kolekci k prezentaci ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi v termínu od 3. října do 2. listopadu 2014. Zaslané grafické práce jsou tvůrci věnovány do sbírkového fondu Památníku národního písemnictví, jsou uloženy v detašovaném pracovišti v Chrudimi a stávají se majetkem ČR.