Laureáti Trienále 1971–2020

XIV. Trienále 2012–2014

Grand Prix:

akademickému malíři a grafiku Janu Hískovi

 

Cenu za přínos českému ex libris:

akademickému malíři a grafiku Vladimíru Suchánkovi

 

Tři ceny XIV. trienále českého ex libris Chrudim 2014:

grafiku Mgr. Martinu Manojlínovi

grafiku Petru Palmovi

akademickému malíři a grafiku Josefu Wernerovi

 

Cenu hejtmana Pardubického kraje:

grafiku Milanu Bauerovi

 

Cenu města Chrudim:

akademickému malíři a grafiku Borisovi Jirků

 

Cenu Spolku sběratelů a přátel ex libris:

akademické malířce a grafičce Aleně Antonové

 

Autoři navržení na ocenění:

akademický malíř a grafik Jiří Brázda

grafička Dobroslava Broďáková Urbanová

akademický malíř a grafik Michal Cihlář

akademický malíř a grafik Karel Demel

akademická malířka a grafička Eva Hašková

akademická malířka a grafička Helena Horálková

akademický malíř a grafik Jan Kavan

akademický malíř a grafik Herbert Kisza

 

Ve studentské kategorii:

Cenu Památníku národního písemnictví:

Gabriele Popovičové z Univerzity Hradec Králové

 

Dvě ceny XIV. trienále českého ex libris Chrudim 2014

Barboře Dorušincové z VOŠG a SPŠG v Praze

Anně Zelenkové z Univerzity Hradec Králové

 

Studenti navržení na ocenění:

 - z Univerzity Hradec Králové

Šárka Cvejnová

Nikola Hendrychová

Tereza Hloušková

Jakub Hřib

Markéta Křečková

Lucie Seidlová

 

- z VOŠG a SPŠG v Praze

Adrian Altman

Adéla Berčíková

Nikola Kopicová

Markéta Kovaříková

Mikuláš Suchý