Laureáti Trienále 1971–2020

XV. Trienále 2015–2017

Porota XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017 pod vedením předsedy Bedřicha Kocmana (Spolek sběratelů a přátel ex libris) udělila následující ceny:

Cena GRAND PRIX Petru Palmovi

Cena za přínos českému ex libris Janu Hískovi

Cena XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017 Michalu Cihlářovi

Cena hejtmana Pardubického kraje Heleně Horálkové

Cena města Chrudim Josefu Wernerovi

Cena Spolku sběratelů a přátel ex libris Antonínu Odehnalovi (in memoriam)

 

Studentská kategorie:

Cena Památníku národního písemnictví Alžbětě Nemcové (VOŠ a SPŠG v Praze)

Cena XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017 Markétě Crhové a Anisu Khaneevovi (UHK)

Cena Spolku sběratelů a přátel ex libris Martinu Petráskovi (UHK)