Kabinet ex libris

XVI. Trienále českého ex libris 2020

Památník národního písemnictví představilo novou podobu pravidelné přehlídky současné tvorby ex libris za roky 2018–2020.

XVI. ročník Trienále českého ex libris byl v tomto roce netradičně uveden v novém formátu i mimo své obvyklé místo konání. Město Chrudim poprvé po téměř padesáti letech nehostí unikátní celostátní přehlídku současné tvorby ex libris, která se pravidelně koná v tříletých intervalech. Nejlepší práce z oblasti drobné grafiky vytvořené předními českými umělci a studenty výtvarných škol, jež jsou vybrány prostřednictvím odborné poroty, se představily formou virtuální výstavy na webových stránkách Památníku národního písemnictví. Nový způsob virtuální prezentace moderní české ex libris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky poskytuje potenciál pro oslovení širšího okruhu zájemců u nás i v zahraničí a napomáhá k popularizaci i udržení mnohaleté tradice.

 

Harmonogram XVI. ročníku Trienále českého ex libris 2020
15. 3. | uzávěrka přihlášek
31. 5. | uzávěrka přihlášených kolekcí
12. 6. | zasedání odborné poroty
11. 11. | vyhlášení vítězů a spuštění virtuální výstavy
prosinec | předání ocenění

 

Složení odborné poroty:
PhDr. Vilma Hubáčková CSc. – vedoucí OUS PNP
doc. PhDr. Felix Černoch CSc. – předseda Spolku sběratelů a přátel exlibris
Ing. Pavel Piekar – předseda SČUG Hollar
Martina Vyšohlídová, Dis., BBus – kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů Národního muzea
MgA. Martin Mulač  výtvarník
Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová historička umění

 

Kompletní výsledky XVI. Trienále českého ex libris 2020:
GRAND PRIX
Barbora Bieylonovič
CENA ZA PŘÍNOS ČESKÉMU EX LIBRIS
Petr Palma
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020
Martin Raudenský
Jan Melena
CENA KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA
Jan Kavan
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS
Hana Storchová
CENA SČUG HOLLAR
Petr Alois Hampl
CENA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Martin Mulač

VE STUDENTSKÉ KATEGORII
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020
Petr Klíma (Vyšší odborná škola grafická v Praze)
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS
Martina Shořovská (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Vlášková
tajemnice přehlídky
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132
118  38  Praha 1
tel.: 220 516 695, linka 310
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY