Publikace

Z historie exilu. Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

Michaela Kuthanová (ed.)

Z historie exilu. Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

Edice / typ: Vědecká monografie / katalog
Nakladatel: Památník národního písemnictví
Rok vydání: 2019
Vydání: 1.
Počet stran: 177
Vazba: Měkká
Obrazová příloha: Ano
Rozměr: mm
Jazyk: česky, rusky, anglicky
ISBN: 978-80-87376-59-1
Cena: 290 Kč

Odborná publikace Z historie exilu navazuje na předchozí monografie Zkušenost exilu (2017) a Příběhy exilu (2018), které jsou výsledkem práce na výzkumném projektu z let 2016–2018. Řešení projektu probíhalo v Památníku národního písemnictví za účasti badatelů z dalších institucí, především ze Slovanského ústavu AV ČR, Slovanské knihovny v Praze, Divadelního ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy. Kniha významně rozšiřuje úhel pohledu domácích odborníků o výsledky práce zahraničních kolegů, specializovaných na různé aspekty historie ruské emigrace. Kromě politicko-společenského kontextu reaguje i na soudobý vývoj vědy, literatury a umění v komunitě emigrantů v Československu. Jak uvádí editorka knihy Michaela Kuthanová, publikace vychází v kontextu blížícího se výročí zahájení Ruské pomocné akce (1921), tedy organizované a centrálně plánované pomoci zaštítěné autoritou prezidenta: Můžeme vést spory o tom, nakolik byla motivací československé vládní akce čistě nezištná pomoc a nakolik budoucí hospodářsko-politické výhody státu v případě předpokládané porážky sovětského režimu. Faktem zůstává, že tato iniciativa pomohla přežít, vystudovat či získat kvalifikaci a uplatnění řadě lidí, kteří se ocitli nedobrovolně za hranicemi své vlasti.

Základ publikace tvoří příspěvky (více než polovina z nich jsou v ruském jazyce), které zazněly na mezinárodní vědecké konferenci, pořádané v rámci projektu v květnu 2018 v Praze.