Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih

Virtuální prohlídka výstavy
Ve spolupráci s Designblok vyrobilo studio bwork

Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih

Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska je mezinárodní výstava u příležitosti 55. výročí soutěže o Nejkrásnější české knihy roku. S knihou pracuje jako s objektem krásy, kvalitním řemeslným a výtvarným počinem, a nabízí možnost mezinárodního srovnání dvou ročníků vítězných knih (2018 a 2019). Prostřednictvím pěti výtvarných děl od Jana Hendrycha, Krištofa Kintery, Petry Peškové, Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla zároveň tematizuje moment soudu, složitost rozhodování a nebezpečí kultu. Z hvězdy kruh je hrou krásy, soudu a pochybnosti, přehlídkou krásných knih a výstavou současného umění zároveň.

Výstava se koná ve spolupráci ze zahraničními soutěžemi, polské Najpiękniejsze Książki Roku, německé Die Schönsten Deutschen Bücher, švýcarské Les plus beaux livres suisses de l‘année a Najkrajšie knihy Slovenska.

THE STAR CIRCLE is an international exhibition on the occasion of the 55th anniversary of the Most Beautiful Czech Books competition. It presents books as beautiful objects, quality products of craft and art, and compares books of two editions of similar competitions abroad. Through five artworks by Jan Hendrych, Krištof Kintera, Petra Pešková, Michal Pustějovský and Jindřich Zeithamml, it also thematises the moment of judgment, the complexity of decision-making, and the danger of cult.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

 

O výstavě_CZ
About the exhibition_ENG