Z Váchalova rodinného alba

3/6/2017 – 3/9/2017
Portmoneum – Museum Josefa Váchala, Regionální muzeum v Litomyšli

Z Váchalova rodinného alba

Josef Váchal velkou část svého života fotografoval. U snímků vidíme jak snahu o uměleckou fotografii, případně o zaznamenání motivu pro budoucí výtvarné dílo, tak pouhé dokumentování určitých osob, míst či situací. Váchal zároveň pracoval s fotografií jako s výtvarným prostředkem, ať se to týkalo úpravy snímků kresbou nebo jinou technikou, použití víceexpozice či zapojení fotografie do koláží a textů. Důležitým momentem vztahu fotografie-dílo jsou kontrasty i souznění černobílého vyjádření fotografie a barevných možností díla výtvarného.

Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.