3. místo

Autor/ka: Štěpán Brož, Karolína Litschová
Název: Za Martou tma

Ilustrace: Štěpán Brož, Karolína Litschová
Grafická úprava: Štěpán Brož
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tiskárna: Kudla Werkstatt

Hodnocení poroty: Expresivní výtvarný projekt, na němž je patrná silná emancipace komiksu v posledních letech. Porotu zaujal zejména přesvědčivým spojením obrazu a doprovodného textu, záměrně ignorujícího některá typografická pravidla. Vděčná technika tisku vytváří efektní, hustou obrazovou hmotu, která vybízí k opakovanému „čtení“.