2. místo

Autor/ka: Marie Klimešová
Název: Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se

Grafická úprava:  Jan Havel
Ilustrace: Zbyněk Sekal
Fotografie: Ota Palán, Hana Hamplová
Nakladatelství: Arbor vitae
Tiskárna: Graspo Zlín

Hodnocení poroty: Monografie Zbyňka Sekala je důsledně vypravenou výtvarnou sumou. Ojedinělá kombinace moderního umění a relativně klasického typografického pojetí tvoří překvapivě kompaktní celek charakterizovaný výbornou čitelností i organizací obsahu na stránce.