Cenu uděluje Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Autor/ka: Zuzana Vanišová
Název: Ženský

Ilustrace / Illustrations: Zuzana Vanišová
Knižní úprava / Book design: Zuzana Vanišová
Nakladatelství / Publisher: Zuzana Vanišová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tisk / Print: Indigoprint
Písmo / Typeface: Basier Circle Mono
Strany / Pages: 240
Rozměr / Size: 18 × 24 cm

Předně kniha zaujme svou punkovou vizualitou – střídání růžové a bílé v kombinaci se skvěle fungující syrovou estetikou jakoby nekvalitního lepeného sešitu či xeroxů z osmdesátých let. Nenechá nás vydechnout od začátku do konce. Celá kniha je vlastně jednou velkou ilustrací! Ilustrací dneška. Tato práce nás buď nadchne, nebo naštve, vyvolává reakce! Tím absolutně splňuje to, co každá kniha jen tak nenabídne. Když jsem ji poprvé viděl a listoval jí, měl jsem tendenci se stále dokola vracet a narážel jsem na další a další odkazy či zajímavosti. Je to skvěle odvedená práce. Ilustrace si umím představit třeba jako polepy v nějaké zkušebně hardcorové kapely, ale i jako seriózní grafické listy zarámované na zdi galerie. Na knize mě baví určitá provokace a ironizace všeho a všech. Dojem z celé knihy navíc umocňuje lesklá obálka působící jako metafora zrcadla – s gustem ukazuje, co je v nás, odraz dnešní doby.

Martin Mulač
zástupce SČUG Hollar