2. místo

Autor/ka: Hana Buddeus
Název: Zobrazení bez reprodukce?

Grafický design: Štěpán Marko, Jiří Mocek
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Tiskárna: Tiskárna Helbich, a.s.

Písmo: Neue Haas Grotesk
Počet stran: 248

Rozměr: 15 x 22,5 cm

Doporučená cena: 410 Kč

„Publikace je první knihou vydanou v rámci edice Post Scriptum nakladatelství UMPRUM, jejímž cílem je představovat výjimečné texty absolventů doktorského studia. Edice je navržena tak, aby si zachovala jednotný charakter (toto sjednocení umožňuje klopa, která zároveň vytváří alternativní hřbet ediční řady). Současně otevírá edice prostor pro variabilní práci s obsahem jednotlivých textů. Čtenář je nejprve proveden evokativní obrazovou částí, aby byl následně obeznámen s analytickou rovinou textu.“

Pavla Pauknerová, předsedkyně výtvarné komise