2015

Zpráva o knize. Výstavní projekt k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku

23. 4. 2015 – 2. 9. 2015
letohrádek Hvězda

Osobitý výstavní projekt Petra Babáka, Jakuba Jansy a Lukáše Kijonky se při příležitosti 50. výročí soutěže zamyslel nad minulostí i budoucností knižní produkce. V první části s názvem ZPRÁVA O KNIZE představil publikace, které na základě určitých konsensů vybraly v padesáti ročnících hodnotící poroty soutěže. Druhá část výstavy s názvem NEJVÍC KNIHA byla věnována širším tématům, která knihu čekají v budoucnosti. Originálně koncipovaný projekt výstavy ZPRÁVA O KNIZE lze rovněž chápat jako jednu z možných odpovědí na probíhající diskuse o konci knihy, odkrývá totiž dosud neprozkoumané možnosti, které kniha získává v kontextu nových médií, vede k jejich pochopení a představuje fenomén knihy z originální perspektivy autorů výstavního projektu.

Dokumentace výstavy je přístupná na www.bookreport.cz.