14. 10. 2021

Zveme vás do Petrkova na tato setkání

Milí návštěvníci, 
v následujících měsících vás do Petrkova srdečně zveme na tato setkání:

6. 11. 2021
15.00 Koncert:

Barbora Plachá – harfa
Klára Brabcová – harfa

skladby Jana Křtitele Krumpholtze, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Gabriela Faurého ad.
16.00 Čtení: Básníci Vysočiny

27. 11. 2021 / ZRUŠENO
15.00 Úvodní adventní koncert: smyčcové kvarteto Národního divadla

skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Jaroslava Ježka ad.
16.00 Čtení z Poémy hory a z Křídel z popele: Marina Cvetajevová a Suzanne Renaudová, báseň jako vyznání
15.00–18.00 Výstava v patře domu, grafiky Bohuslava Reynka ve fondech Památníku národního písemnictví: Dvůr v zimě

18. 12. 2021 / ZRUŠENO
15.00 Závěrečný adventní koncert:
Lucie Hilscherová – mezzosoprán
Bronislava Klablenová – harfa

skladby Antonia Vivaldiho, Caesara Francka, Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka ad.
16.00 Čtení: První sníh

8. 1. 2022 / ZRUŠENO
15.00 Tříkrálový koncert

antispam