RECEPCE

Recepce Muzea literatury
recepční
linka:
tel.: 221 343 401
e-mail: recepce@pamatnik-np.cz

Kancelář ředitele (OKŘ)

Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel
linka: 501
tel.: 221 343 501, 731 448 571
e-mail: freisleben@pamatnik-np.cz

Bc. Petr Fridrich
sekretariát
linka: 502
tel.: 221 343 502, 731 448 565
e-mail: fridrich@pamatnik-np.cz

Mgr. Alice Šajtarová
asistentka ředitele
linka: 503
tel.: 221 343 503, 770 196 069
e-mail: sajtarova@pamatnik-np.cz

doc. PhDr. Ladislav Šerý
vědecký tajemník
linka: 504
tel.: 221 343 504, 731 448 572
e-mail: sery@pamatnik-np.cz

Ing. Zdeněk Franc
správce sítě
linka: 418
tel.: 221 343 418, 731 448 563
e-mail: franc@pamatnik-np.cz

Ing. Jan Špaček
interní audit
linka: –
tel.: 273 132 553
e-mail: spacek@pamatnik-np.cz

Ekonomické oddělení (OE)

Ing. Dagmar Suttnerová
vedoucí
linka: 421
tel.: 221 343 421
e-mail: suttnerova@pamatnik-np.cz

Jana Karpalová
pokladna
linka: 508
tel.: 221 343 508, 608 504 574
e-mail: karpalova@pamatnik-np.cz

Lenka Svorníková
účetní
linka: 506
tel.: 221 343 506, 731 448 560
e-mail: svornikova@pamatnik-np.cz

Jana Volfová
personalistka
linka: 422
tel.: 221 343 422, 731 319 959
e-mail: volfova@pamatnik-np.cz

Prezentace sbírky (OPS)

Mgr. Vladimír Uhlík
vedoucí
linka: –
tel.: 731 448 561
e-mail: uhlik@pamatnik-np.cz

Mgr. Ivan Adamovič
PR manager
linka: –
tel.: 778 757 662
e-mail: adamovic@pamatnik-np.cz

Mgr. Eliška Boumová
tajemnice soutěže NČKR
linka: –
tel.: 778 529 387
e-mail: boumova@pamatnik-np.cz

Bc. Kateřina Brzobohatá
produkční doprovodných programů
linka: –
tel.: 778 486 793
e-mail: brzobohata@pamatnik-np.cz

Šimon Kubec
dokumentátor, grafik
linka: –
tel.:
e-mail: kubec@pamatnik-np.cz

Mgr. Zuzana Tomanová
produkční výstav
linka: –
tel.: 778 971 126
e-mail: tomanova@pamatnik-np.cz

Věra Truncová
koordinační pracovnice
linka: –
tel.: 733 660 380
e-mail: truncova@pamatnik-np.cz

PhDr. Klára Voskovcová
kurátorka expozic
linka:
tel.: 778 497 648
e-mail: voskovcova@pamatnik-np.cz

Literární archiv (OLA)

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
vedoucí
linka: 510
tel.: 221 343 510, 731 448 566
e-mail: pavlicek@pamatnik-np.cz

Danuše Hrazdirová
sekretariát
linka: 511
tel.: 221 343 511, 731 448 566
e-mail: hrazdirova@pamatnik-np.cz

PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D.
kurátorka, zástupkyně vedoucího
linka: 514
tel.: 221 343 514
e-mail: kuthanova@pamatnik-np.cz

Bc. Dominika Bendová
správkyně depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 625, 731 448 567
e-mail: opocenska@pamatnik-np.cz

Mgr. Veronika Boháčová
kurátorka
linka: 512
tel.: 221 343 512
e-mail: bohacova@pamatnik-np.cz

Mgr. Markéta Brožová
kurátor, zástupkyně vedoucího (Litoměřice)
linka: –
tel.: tel.: 412 552 620, 731 448 567
e-mail: brozovamarketa@pamatnik-np.cz

Dagmar Čurdová
dokumentátorka (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 640, 731 448 567
e-mail: curdova@pamatnik-np.cz

PhDr. Martin Dolejský
archivář
linka: 521
tel.: 221 343 521
e-mail: dolejsky@pamatnik-np.cz

Mgr. Yvetta Dörflová
kurátorka
linka: 524
tel.: 221 343 524
e-mail: dorflova@pamatnik-np.cz

PhDr. Renata Ferklová
kurátorka
linka: 524
tel.: 221 343 524
e-mail: ferklova@pamatnik-np.cz

Mgr. Jan Grisa
kurátor (Litoměřice)
linka: –
tel.: 731 448 567
e-mail: grisa@pamatnik-np.cz

Bc. Josef Gurecký
archivář (Litoměřice)
linka: –
tel.:
e-mail: gurecky@pamatnik-np.cz

Bc. Kristina Chalašová
archivářka (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 649, 731 448 567
e-mail: chalasova@pamatnik-np.cz

PhDr. Hana Klínková
kurátorka
linka: 520
tel.: 221 343 520
e-mail: klinkova@pamatnik-np.cz

PhDr. Petr Kotyk
kurátor (akvizice)
linka: 521
tel.: 221 343 521
e-mail: kotyk@pamatnik-np.cz

Markéta Kubíčková, DiS.
kurátorka (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 649, 731 448 567
e-mail: kubickova@pamatnik-np.cz

Dorota Lábusová
kurátorka
linka: 518
tel.: 221 343 518
e-mail: labusova@pamatnik-np.cz

Mgr. Alexej Sevruk, Ph.D.
archivář (Litoměřice)
linka: –
tel.: tel.: 412 552 621, 731 448 567
e-mail: sevruk@pamatnik-np.cz

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
kurátor
linka: 520
tel.: 221 343 520
e-mail: sladek@pamatnik-np.cz

Mgr. Tereza Sudzinová
kurátorka, redakce sb. Literární archiv
linka: 523
tel.: 221 343 523
e-mail: sudzinova@pamatnik-np.cz

Mgr. Helena Šebestová
kurátorka
linka: 518
tel.: 221 343 518
e-mail: sebestova@pamatnik-np.cz

Jana Štursová
archivářka
linka: 522
tel.: 221 343 522
e-mail: stursova@pamatnik-np.cz

Mgr. Hana Taudyová
kurátorka
linka: 513
tel.: 221 343 513
e-mail: taudyova@pamatnik-np.cz

Bc. Karel Tichý
správce depozitáře
linka: 515
tel.: 221 343 515
e-mail: tichy@pamatnik-np.cz

Veronika Tomasová
archivář (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 641, 731 448 567
e-mail: tomasova@pamatnik-np.cz

Mgr. Hana Vaníčková
kurátorka
linka: 512
tel.: 221 343 512
e-mail: vanickova@pamatnik-np.cz

Knihovna (OK)

Mgr. Alena Petruželková
vedoucí
linka: 419
tel.: 221 343 419, 731 448 568
e-mail: petruzelkova@pamatnik-np.cz

Jana Hamplová
sekretariát
linka: 420
tel.: 221 343 420, 731 448 564
e-mail: hamplova@pamatnik-np.cz

Jana Färberová
knihovnice (studovna)
linka: 533, 537
tel.: 221 343 533
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Mgr. Zuzana Hrubešová
knihovnice (Litoměřice)
linka:
tel.: 734 573 295
e-mail: hrubesova@pamatnik-np.cz

Eva Jančeová
knihovnice (studovna)
linka: 537, 533
tel.: 221 343 537, 732 633 134
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Bc. Jan Kašpar
knihovník (hájenka)
linka: 532
tel.: 221 343 532, 739 461 883
e-mail: kaspar@pamatnik-np.cz

PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
knihovník (hájenka)
linka: –
tel.: 235 352 600, 739 461 883
e-mail: kolarik@pamatnik-np.cz

Mgr. Jan Krejčí
knihovník (studovna)
linka: 537, 533
tel.: 221 343 537, 732 633 134
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Mgr. Alena Lincová
knihovnice
linka: 536
tel.: 221 343 536
e-mail: lincova@pamatnik-np.cz

Daniela Ottová
knihovnice
linka: 536
tel.: 221 343 536
e-mail: ottova@pamatnik-np.cz

Mgr. Iva Prokešová
knihovnice
linka: 535
tel.: 221 343 535
e-mail: prokesova@pamatnik-np.cz

Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D.
knihovník
linka: 532
tel.: 221 343 532
e-mail: prokop@pamatnik-np.cz

PhDr. Jaroslava Stárková
knihovnice
linka: 536
tel.: 221 343 536
e-mail: starkova@pamatnik-np.cz

PhDr. Helena Šulcová
knihovnice
linka: 535
tel.: 221 343 535
e-mail: sulcova@pamatnik-np.cz

Bc. Ladislav Zářecký
správce depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 771 135 407
e-mail: zarecky@pamatnik-np.cz

Umělecké sbírky (OUS)

PhDr. Vilma Hubáčková CSc.
vedoucí
linka: 528
tel.: 221 343 528, 731 448 569
e-mail: hubackova@pamatnik-np.cz

Jana Färberová
sekretariát
linka: 527
tel.: 221 343 527, 776 104 041
e-mail: farberova@pamatnik-np.cz

PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D.
kurátorka
linka: 534
tel.: 221 343 534
e-mail: rokytova@pamatnik-np.cz

Mgr. et Mgr. Jan Bouček
kurátor
linka: 529
tel.: 221 343 529, 778 425 786
e-mail: boucek@pamatnik-np.cz

Mgr. Jakub Hauser, Ph.D.
kurátor
linka: 534
tel.: 221 343 534
e-mail: hauser@pamatnik-np.cz

PhDr. Hana Klínková
kurátorka
linka: 531
tel.: 221 343 531
e-mail: klinkova@pamatnik-np.cz

Mgr. Marcela Maňáková
kurátorka
linka: 531
tel.: 221 343 531
e-mail: manakova@pamatnik-np.cz

BcA. Radka Procházková
správkyně depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 652, 731 448 570
e-mail: prochazkova@pamatnik-np.cz

Viktor Vaniš
dokumentátor
linka: 530
tel.: 221 343 530
e-mail: vanis@pamatnik-np.cz

Mgr. Barbora Vlášková
kurátorka
linka: 529
tel.: 221 343 529, 778 425 785
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz

Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov

PhDr. Lucie Tučková, PhD.
vedoucí / kulturní projekt
linka: –
tel.: +420 770 197 266
e-mail: petrkov@pamatnik-np.cz

Bc. Stanislav Hausvater
Správce památkového objektu
linka: –
tel.: 778 883 843, 565 383 430
e-mail: hausvater@pamatnik-np.cz

Karel Kumštar
technický pracovník
linka: –
tel.: 778 883 844
e-mail:

Ing. Marcela Ráslová
produkční a provozní pracovník
linka:
tel.: 565 383 430
e-mail:

Olga Steinerová
produkční a kulturně výchovný pracovník; rezervace vstupenek na kulturní program
linka: –
tel.: 771 258 874
e-mail: steinerova@pamatnik-np.cz

Radim Tregler
programový a technický pracovník
linka: –
tel.: 778 725 269
e-mail: tregler@pamatnik-np.cz

Technická správa a ostraha (OTS)

Milan Kerekanič
vedoucí
linka:
tel.: 731 448 562
e-mail: kerekanic@pamatnik-np.cz

Ing. Jiří Vítů
projektový a programový pracovník
linka: -
tel.: 773 759 095
e-mail: vitu@pamatnik-np.cz

Kateřina Jakobcová, DiS.
technická pracovnice
linka:
tel.: 233 313 721, 734 752 556
e-mail: jakobcova@pamatnik-np.cz

Miroslav Beran
technický pracovník
linka:
tel.: 778 486 794
e-mail: beran@pamatnik-np.cz

Karel Korous
údržbář (Muzeum literatury)
linka: 417
tel.: 221 343 417, 778 486 253
e-mail: korous@pamatnik-np.cz

Karel Pálek
údržbář, řidič
linka:
tel.: 739 954 283
e-mail:

Miloš Tomášek
údržbář, řidič
linka:
tel.: 736 418 017
e-mail:

Jaroslava Lešáková
sekretariát (letohrádek Hvězda)
linka:
tel.: 235 357 938, 731 448 573
e-mail: lesakova@pamatnik-np.cz

Lukáš Divila
údržbář (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 604
e-mail: divila@pamatnik-np.cz

Muzeum literatury
velín - ostraha
linka: 409
tel.: 221 343 409, 603 897 336
e-mail:

letohrádek Hvězda
pokladna
linka: –
tel.: 775 887 129
e-mail: pokladna.hvezda@pamatnik-np.cz

letohrádek Hvězda
velín – ostraha
linka: –
tel.: 220 612 229
e-mail:

letohrádek Hvězda
hájenka – ostraha
linka: –
tel.: 235 352 600
e-mail:

Centrální depozitář Litoměřice
velín – ostraha
linka: –
tel.: 412 552 611
e-mail: