Památník národního písemnictví

Vrátnice, spojovatelka
Strahovské nádvoří 1, Praha – Hradčany
linka: –
tel.: +420 220 516 695
e-mail:

Sídlo PNP
Strahovské nádvoří 1, Praha – Hradčany
linka: 111, 218
tel.: 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz

Malá vila PNP
Pelléova 20/70, Praha 6 – Bubeneč
linka: –
tel.: 273 132 551 - 3
e-mail: truncova@pamatnik-np.cz

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc
linka: –
tel.: 235 357 938, 731 448 573, 775 887 129
e-mail: lesakova@pamatnik-np.cz,
pokladna.hvezda@pamatnik-np.cz

Detašované pracoviště Hájenka
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc
linka: –
tel.: 235 352 600, 739 461 883
e-mail: kolarik@pamatnik-np.cz

Centrální depozitář Litoměřice
Kamýcká 2293, Litoměřice – Předměstí
linka: –
tel.: 412 552 620, 731 448 567
e-mail: litomerice@pamatnik-np.cz

Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov
Petrkov 13, obec Lípa, Havlíčkův Brod 580 01
linka: –
tel.: 565 383 430
e-mail: petrkov@pamatnik-np.cz

Kancelář ředitele (OKŘ)

Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel
linka: 240
tel.: 220 517 285, 731 448 571
e-mail: freisleben@pamatnik-np.cz

Bc. Petr Fridrich
sekretariát
linka: 288
tel.: 220 516 695, 731 448 565
e-mail: fridrich@pamatnik-np.cz

Mgr. Alice Šajtarová
asistentka ředitele
linka: 278
tel.: 220 516 695, 770 196 069
e-mail: sajtarova@pamatnik-np.cz

doc. PhDr. Ladislav Šerý
vědecký tajemník
linka: 242
tel.: 220 516 695, 731 448 572
e-mail: sery@pamatnik-np.cz

Ing. Zdeněk Franc
správce sítě
linka: 256
tel.: 220 516 695, 731 448 563
e-mail: franc@pamatnik-np.cz

Ing. Jan Špaček
interní audit
linka: –
tel.: 273 132 553
e-mail: spacek@pamatnik-np.cz

Ekonomické oddělení (OE)

Ing. Iva Cacarová
vedoucí
linka: 299
tel.: 220 516 695, 778 417 855
e-mail: cacarova@pamatnik-np.cz

Jana Karpalová
pokladna
linka: 312
tel.: 220 516 695, 608 504 574
e-mail: karpalova@pamatnik-np.cz

Hana Pázlerová
referentka majetkové správy
linka: 313
tel.: 220 516 695
e-mail: pazlerova@pamatnik-np.cz

Ing. Dagmar Suttnerová
mzdová účetní
linka: 243
tel.: 220 516 695
e-mail: suttnerova@pamatnik-np.cz

Lenka Svorníková
účetní
linka: 313
tel.: 220 516 695, 731 448 560
e-mail: svornikova@pamatnik-np.cz

Jana Volfová
personalistka
linka: 244
tel.: 220 516 695, 731 319 959
e-mail: volfova@pamatnik-np.cz

Prezentace sbírky (OPS)

Mgr. Vladimír Uhlík
vedoucí
linka: –
tel.: 731 448 561
e-mail: uhlik@pamatnik-np.cz

Mgr. Eliška Boumová
tajemnice soutěže NČKR
linka: –
tel.: 778 529 387
e-mail: boumova@pamatnik-np.cz

Mgr. Mariana Dočekalová
pedagožka, lektorka
linka: –
tel.: 778 725 269
e-mail: docekalova@pamatnik-np.cz

MgA. Kateřina Kostková
produkční výstav
linka: –
tel.: 778 486 793
e-mail: kostkova@pamatnik-np.cz

Mgr. Aneta Křižková
PR manažerka
linka: –
tel.: 778 757 662
e-mail: krizkova@pamatnik-np.cz

MgA. Milan Kuzica
dokumentátor
linka: –
tel.: 233 310 597
e-mail: kuzica@pamatnik-np.cz

Mgr. Romana Štorková Maliti
produkční edukačních programů
linka: –
tel.: 778 971 126
e-mail: storkova@pamatnik-np.cz

Věra Truncová
koordinační pracovnice
linka: –
tel.: 273 132 551, 733 660 380
e-mail: truncova@pamatnik-np.cz

PhDr. Klára Voskovcová
kurátorka sbírkových expozic
linka:
tel.: 778 497 648
e-mail: voskovcova@pamatnik-np.cz

Literární archiv (OLA)

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
vedoucí
linka: 280
tel.: 220 516 657, 731 448 566
e-mail: pavlicek@pamatnik-np.cz

Danuše Hrazdirová
sekretariát
linka: 219
tel.: 220 516 657, 731 448 566
e-mail: hrazdirova@pamatnik-np.cz

PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D.
kurátorka, zástupkyně vedoucího
linka: 228
tel.: 220 516 695
e-mail: kuthanova@pamatnik-np.cz

Mgr. Veronika Boháčová
kurátorka
linka: 229
tel.: 220 516 695
e-mail: bohacova@pamatnik-np.cz

Mgr. Tomáš Bárta Pražák
kurátor, zást. ved. archivu (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 620, 731 448 567
e-mail: barta@pamatnik-np.cz

Dagmar Čurdová
dokumentátorka (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 640, 731 448 567
e-mail: curdova@pamatnik-np.cz

Mgr. Yvetta Dörflová
kurátorka
linka: 223
tel.: 220 516 695
e-mail: dorflova@pamatnik-np.cz

PhDr. Renata Ferklová
kurátorka
linka: 223
tel.: 220 516 695
e-mail: ferklova@pamatnik-np.cz

Mgr. Martin Firon
kurátor
linka: 220
tel.: 220 51 66 95
e-mail: firon@pamatnik-np.cz

PhDr. Hana Klínková
kurátorka
linka: 220
tel.: 220 516 695
e-mail: klinkova@pamatnik-np.cz

PhDr. Petr Kotyk
kurátor (akvizice)
linka: 220
tel.: 220 516 695
e-mail: kotyk@pamatnik-np.cz

Mgr. Jan Krejčí
správce depozitáře
linka: 230
tel.: 220 516 695
e-mail: krejci@pamatnik-np.cz

Dominika Křížová
archivářka (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 621, 731 448 567
e-mail: krizova@pamatnik-np.cz

Markéta Kubíčková, DiS.
kurátorka (Litoměřice)
linka:
tel.: 412 552 649, 731 448 567
e-mail: kubickova@pamatnik-np.cz

Dorota Lábusová
kurátorka
linka: 226
tel.: 220 516 695
e-mail: labusova@pamatnik-np.cz

PhDr. Naděžda Macurová, CSc.
kurátorka
linka: 224
tel.: 220 516 695
e-mail: macurova@pamatnik-np.cz

Bc. Dominika Opočenská
správkyně depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 625, 731 448 567
e-mail: opocenska@pamatnik-np.cz

PhDr. Jarmila Schreiberová
kurátorka
linka: 221
tel.: 220 516 695
e-mail: schreiberova@pamatnik-np.cz

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
kurátor
linka: 227
tel.: 220 516 695
e-mail: sladek@pamatnik-np.cz

Mgr. Tereza Sudzinová
kurátorka, redakce sb. Literární archiv
linka: 225
tel.: 220 516 695
e-mail: sudzinova@pamatnik-np.cz

Mgr. Helena Šebestová
kurátorka
linka: 227
tel.: 220 516 695
e-mail: sebestova@pamatnik-np.cz

Jana Štursová
archivářka
linka: 222
tel.: 220 516 695
e-mail: stursova@pamatnik-np.cz

Mgr. Hana Taudyová
kurátorka
linka: 228
tel.: 220 516 695
e-mail: taudyova@pamatnik-np.cz

Mgr. Hana Vaníčková
kurátorka
linka: 224
tel.: 220 516 695
e-mail: vanickova@pamatnik-np.cz

Knihovna (OK)

Mgr. Alena Petruželková
vedoucí
linka: 255
tel.: 220 516 653, 731 448 568
e-mail: petruzelkova@pamatnik-np.cz

Jana Hamplová
sekretariát
linka: 252
tel.: 220 516 695, 731 448 564
e-mail: hamplova@pamatnik-np.cz

Prom. historik Karol Bílek
knihovník (studovna)
linka: 293
tel.: 220 516 695
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Mgr. Zuzana Domanjová
knihovnice
linka: 253
tel.: 220 516 695
e-mail: henrieta@pamatnik-np.cz

Přemysl Hanzlík
knihovník (Kladno)
linka: –
tel.: 311 234 890
e-mail:

Bc. Jan Kašpar
knihovník (hájenka)
linka: 256
tel.: 235 352 600, 739 461 883
e-mail: kaspar@pamatnik-np.cz

PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
knihovník (hájenka)
linka: –
tel.: 235 352 600, 739 461 883
e-mail: kolarik@pamatnik-np.cz

Jana Färberová
knihovnice (studovna)
linka: 293
tel.: 220 516 695
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Mgr. Alena Lincová
knihovnice
linka: 254
tel.: 220 516 695
e-mail: lincova@pamatnik-np.cz

Daniela Ottová
knihovnice
linka: 254
tel.: 220 516 695
e-mail: ottova@pamatnik-np.cz

Luboš Pecha
správce depozitářů
linka: 270
tel.: 220 516 695
e-mail:

Mgr. Iva Prokešová
knihovnice (studovna)
linka: 293
tel.: 732 633 134
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Slávka Romportlová
knihovnice
linka: 254
tel.: 220 516 695
e-mail: romportlova@pamatnik-np.cz

Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D.
knihovník
linka: 252
tel.: 220 516 695
e-mail: prokop@pamatnik-np.cz

PhDr. Jaroslava Stárková
knihovnice
linka: 254
tel.: 220 516 695
e-mail: starkova@pamatnik-np.cz

PhDr. Helena Šulcová
knihovnice
linka: 253
tel.: 220 516 695
e-mail: sulcova@pamatnik-np.cz

Bc. Ladislav Zářecký
správce depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 771 135 407
e-mail: zarecky@pamatnik-np.cz

Umělecké sbírky (OUS)

PhDr. Vilma Hubáčková CSc.
vedoucí
linka: 211
tel.: 731 448 569
e-mail: hubackova@pamatnik-np.cz

Jana Färberová
sekretariát
linka: 217
tel.: 220 516 695
e-mail: farberova@pamatnik-np.cz

PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D.
kurátorka
linka: 314
tel.: 220 516 695
e-mail: rokytova@pamatnik-np.cz

Mgr. et Mgr. Jan Bouček
kurátor
linka: 279
tel.: 220 516 695, 778 425 786
e-mail: boucek@pamatnik-np.cz

Mgr. Jakub Hauser, Ph.D.
kurátor
linka: 310
tel.: 220 516 695
e-mail: hauser@pamatnik-np.cz

Miroslav Lisner
správce depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 652, 731 448 570
e-mail: lisner@pamatnik-np.cz

Mgr. Marcela Maňáková
kurátorka
linka: 214
tel.: 220 516 695
e-mail: manakova@pamatnik-np.cz

Mgr. Miloslava Mejstříková
kurátorka
linka: 214
tel.: 220 516 695
e-mail: mejstrikova@pamatnik-np.cz

Mgr. Barbora Vlášková
kurátorka
linka: 310
tel.: 220 516 695, 778 425 785
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz

Viktor Vaniš
dokumentátor
linka: 281
tel.: 220 516 695
e-mail: vanis@pamatnik-np.cz

Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov

PhDr. Lucie Tučková, PhD.
vedoucí / kulturní projekt
linka: –
tel.: +420 770 197 266
e-mail: petrkov@pamatnik-np.cz

Bc. Stanislav Hausvater
Správce památkového objektu
linka: –
tel.: 778 883 843
e-mail: hausvater@pamatnik-np.cz

Karel Kumštar
Technický pracovník
linka: –
tel.: 778 883 844
e-mail:

Technická správa a ostraha (OTS)

Milan Kerekanič
vedoucí
linka: 215
tel.: 731 448 562
e-mail: kerekanic@pamatnik-np.cz

Ing. Vladimír Brabec
koordinační a projektový pracovník
linka: –
tel.: 233 313 721, 773 759 095
e-mail: brabec@pamatnik-np.cz

Kateřina Jakobcová, DiS.
technická pracovnice
linka: 201
tel.: 220 516 695, 734 752 556
e-mail: jakobcova@pamatnik-np.cz

Miroslav Beran
technický pracovník
linka: 311
tel.: 778 486 794
e-mail: beran@pamatnik-np.cz

Karel Pálek
údržbář, řidič
linka: 203
tel.: 220 516 695, 739 954 283
e-mail:

Miloš Tomášek
údržbář, řidič
linka: 203
tel.: 220 516 695, 736 418 017
e-mail:

Danuše Maňáková
ústředna, pokladna
linka: 111, 218
tel.: 220 516 695
e-mail:

Stanislav Šolc
ústředna, pokladna
linka: 111, 218
tel.: 220 516 695
e-mail:

Zdeňka Vaverková
ústředna, pokladna
linka: 111, 218
tel.: 220 516 695
e-mail:

Jaroslava Lešáková
sekretariát (letohrádek Hvězda)
linka: 311
tel.: 235 357 938, 731 448 573, 220 516 695
e-mail: lesakova@pamatnik-np.cz

Lukáš Divila
údržbář (Litoměřice)
linka: –
tel.: 412 552 604
e-mail: divila@pamatnik-np.cz

letohrádek Hvězda
pokladna
linka: –
tel.: 775 887 129
e-mail: pokladna.hvezda@pamatnik-np.cz

letohrádek Hvězda
velín – ostraha
linka: –
tel.: 220 612 229
e-mail:

letohrádek Hvězda
hájenka – ostraha
linka: –
tel.: 235 352 600
e-mail:

Centrální depozitář Litoměřice
velín – ostraha
linka: –
tel.: 412 552 611
e-mail: