Kabinet ex libris

O Trienále

Trienále českého ex libris je celostátní přehlídka současné tvorby českého ex libris. Jeho pořadatelem je Památník národního písemnictví. Záměrem je pravidelné sledování moderních uměleckých tendencí v tomto grafickém oboru, který je tradičně spojován s knižní kulturou.  

K účasti na trienále jsou zváni grafici všech věkových kategorií a studenti výtvarných škol. Jejich přihlášky a zaslaná ex libris jsou zpracovány a předloženy porotě, která uděluje ceny  výjimečným pracím a vybírá výstavní kolekci. 

Zahájení příprav trienále se oznamuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v květnu.  Společně s přihláškou pošlou účastníci své práce ve dvou vyhotoveních. Počet poslaných ex libris není omezen, porota však vybere od jednoho autora  nejvýše takový počet prací, který lze umístit na plochu formátu A1.

Kompletní výstavní kolekce se stává součástí sbírkových fondů Kabinetu ex libris Památníku národního písemnictví. K příležitosti trienále je pravidelně vydáván katalog. 


Aktuální katalogy Trienále českého ex libris najdete zde