Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu
Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu 26/4/2017 – 21/5/2017 SČUG HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Záměrem výstavy je ukázat vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním, ale také upozornit na jejich oboustrannou inspiraci. Nejde o běžnou tištěnou knihu, pozornost je věnována autorskému a bibliofilskému pojetí knihy, konkrétně takovému, ve kterém jsou využity buď tradiční nebo moderní 

Nejkrásnější české knihy roku 2016
Nejkrásnější české knihy roku 2016 20/4/2017 – 28/5/2017 Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku oceňuje vynikající grafické a polygrafické zpracování knih vydaných a vytištěných v České republice vždy v uplynulém kalendářním roce. Výstava v letohrádku Hvězda představí publikace roku 2016, které byly oceněny odbornou porotou nebo se staly součástí užšího