„Pojď, milý můj...“ Ilustrace k Písni písní

3/10/2016 – 12/3/2017
Galerie Roberta Guttmana, U Staré školy 3, 110 00 Praha

www.jewishmuseum.cz

 „Pojď, milý můj...“ Ilustrace k Písni písní

V Galerii Roberta Guttmana (Židovské muzeum v Praze) právě probíhá výstava s názvem „Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni písní uspořádaná ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Expozice přibližuje historický vývoj starodávného textu i jeho různé způsoby interpretace. Stěžejní část výstavy tvoří novodobé ilustrace Písně písní od různých autorů. Ze sbírky PNP byl zapůjčen výjimečný soubor knižních unikátů vydavatele Josefa Portmana, který se k uvedenému námětu opakovaně vracel. Jednotlivá vydání zdobí původní kresby Jana Konůpka, Václava Maška, Karla Svolinského, Milady Marešové, Františka Koblihy, Cyrila Boudy a Heleny Šindelářové-Žváčkové. Více informací na stránkách Židovského muzea v Praze