29. 6. 2022

Úmrtí PhDr. Naděždy Macurové, CSc.

Zastihla nás nečekaná a smutná zpráva, že náhle zemřela dlouholetá pracovnice Památníku národního písemnictví a v letech 1997–2012 vedoucí Literárního archivu PNP PhDr. Naděžda Macurová, CSc. Kromě aktivit souvisejících s provozem archivu se podílela též na řadě edičních projektů, výstav a konferencí. Udržovala četné kontakty zejména s partnery z německo-rusko- a francouzskojazyčného prostředí, v první řadě s Německým literárním archivem v Marbachu, a spolupodílela se na výstavních projektech či konferencích (namátkou Kafkovy továrny, Karl Kraus: jičínský rodák a světoobčan). Za PNP rovněž aktivně vystupovala v rámci sekce literárních a hudebních muzeí (ICLCM/ICOM).

I po odchodu z pozice vedoucí zůstala pracovišti věrná i nadále a soustředila se na pořádání řady cenných archivních fondů (mj. A. M. Píša, B. Václavek, J. Haasová Nečasová, J. Hiršal a B. Grögerová), jež díky své pečlivé práci zpřístupnila badatelské veřejnosti. Delší dobu odkládaný záměr uspořádat písemnou pozůstalost Vladimíra Macury a aktuálně rozpracovávaný projekt dalšího svazku korespondence s A. Spirem (ve spolupráci s Marie-Odile Thirouin) pro edici Depozitář již bohužel nedokončí.

Zůstane v našich vzpomínkách.

antispam