Petrkov

Česko-francouzské centrum

Plán zpřístupnit zámeček a zřídit zde česko-francouzské kulturní centrum je zcela v souladu s tím, jak i dřívější generace rodiny Reynkových v domě přijímaly příchozí, uzavírala se zde mnohá celoživotní přátelství a bez nadsázky zůstalo místo nejen inspirativní samo o sobě, ale především i těmi, kteří se zde ve stejný čas mohli sejít. Na tuto rovinu rozhovorů v nejširším významu a vzájemného obohacování chceme navázat a rozvinout ji v aktuální situaci nejen v rámci České republiky, ale i spoluprací s francouzskými kulturními institucemi a spolky.


français