FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
DESIGNBLOK 2021 / 3D PROHLÍDKA

Harmonogram NČKR 2021
28. 2. 2022 | uzávěrka přihlášek
21.–22. 3. | zasedání technické komise
23.–24. 3. | výtvarná komise
31. 3. | zveřejnění nominací
23. 5. | slavnostní vyhlášení výsledků

Prezentace NČKR 2020
23. 2. – 23. 4. 2022 | výstava ve Vilniusu

 

Partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon, od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

Děkujeme partnerům:
ArtiklCzechdesign, Česká centraFont, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

 

 

 

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Mgr. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

PRESS CENTRUM NČKR 2021

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR