FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
RETROSPEKTIVA NČKR

NČKR 2020
16. 11. –⁠ 28. 2. 2021 | online přihlášky 
17.–26. 5. 2021 | zasedání poroty
9. 6. 2021 | zveřejnění nominací 
8. 9. 2021 | vyhlášení výsledků a slavnostní ceremoniál 

Prezentace NČKR 2019
květen 2021 – červenec 2021 | Vilnius, Litva

 

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon, od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

 

 

 

 

Harmonogram NČKR 2020

17.–18. 5. | technická komise 
19.–26. 5. | výtvarná komise 
9. 6. | zveřejnění nominací 
8. 9. | slavnostní ceremoniál a vyhlášení výsledků 

 

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. 

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

PRESS CENTRUM NČKR 2020 

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR