FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Prezentace NČKR 2021
24.–26. 5. | výstava v CAMP
15.–19. 6. | výstava v Gabriel Loci
září | výstava v Českém centru v Paříži
6. 9. – 2. 10. | výstava v Husitském muzeu v Táboře
30. 9. – 2. 10. | LITR Olomouc
19.–23. 10. | Frankfurt Book Fair

Partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon, od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

Děkujeme partnerům:
ArtiklCzechdesign, Česká centraFont, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

 

 

 

Přijímání elektronických přihlášek do dalšího ročníku soutěže NČKR 2022 bude otevřeno od 15. 11. 2022 do 28. 2. 2023.

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Mgr. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

PRESS CENTRUM NČKR 2021

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR