3. místo

Autor/ka: Eva Koťátková
Název: Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části

Ilustrace: Eva Koťátková
Editoři: Vít Havránek, Eva Koťátková
Grafická úprava: Adéla Svobodová
Fotografie: Michal Czanderle, Jan Mahr, Ondřej Polák, Martin Polák, Jiří Thýn
Nakladatelství: tranzit.cz
Tiskárna: Helbich

Hodnocení poroty: Úsporná dokumentace dlouhodobého autorského projektu, obrazová kniha bez přidaného designu, kde vše je podřízeno obsahu. Syrovost provedení akcentuje výrazné, naléhavé téma, kterému se tak dostalo adekvátního vyjádření.