2. místo

Autor/ka: Pavel Vančát
Název: Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995

Knižní úprava / Book design: Zuzana Lednická (Studio Najbrt)
Nakladatelství / Publisher: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, BiggBoss
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Apple Garamond, Arial, Impact
Strany / Pages: 462
Rozměr / Size: 15 × 21 cm
Doporučená cena / Recommended price: 560 CZK
ISBN 978-80-7101-190-3

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, která připomínala výročí přelomového podzimu 1989. Obrazy konců dějin na první pohled vybočují: obří kroužková vazba (nebo už přímo kruhová?) na základním formátu A4, desky a občas stránky „lesk jak blesk“. A také podivné obrazy a typografie. Je to doslova vizuální chaos, co upoutá spíše svou „ošklivostí“. V tom ale spočívá genialita grafického řešení. Zuzana Lednická přesně vystihla a autenticky citovala danou éru. Nesnažila se vizuální diverzitu vsadit do úhledného plátna. Kroužková vazba je nejen vtipnou a trefnou grafickou citací, ale také umožňuje i absolutní svobodu v práci s vnitřním materiálem a různými formáty. Svobodná koláž uvnitř katalogu pro svobodný mix designu, fotografie, videa, filmu, televize… Obrazy konců dějin nabízí kreativní, originální, vtipné a hlavně výstižné vizuální řešení.

Barbora Toman Tylová
členka výtvarné komise