STUDOVNA FONDŮ UMĚLECKÝCH SBÍREK

PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D. 
e-mail: rokytova@pamatnik-np.cz

Mgr. Jakub Hauser, Ph.D.
e-mail: hauser@pamatnik-np.cz

POUZE PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ BADATELE

 

Oddělení uměleckých sbírek je odborné muzejní oddělení, jehož účelem je systematicky získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku uměleckých děl vztahující se k vývoji literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Sbírky zahrnují i významné soubory výtvarných děl přesahujících uvedený časový úsek.