Vedení PNP

Ředitel

Mgr. Zdeněk Freisleben
 

Zaměstnání

od roku 2008       Ředitel PNP

1996–2008          Vedoucí oddělení Prezentace sbírky PNP, tajemník NČKR

1993–1996          Ředitel divize pro obchodní, reklamní a interiérovou činnost Merkur Praha, a. s.

1992–1993          Vedoucí výtvarného ateliéru REA

1968 – 1991        Vedoucí výtvarník a od roku 1989 vedoucí reklamního střediska Propagace
 

Vzdělání

1987–1992          Magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obory: dějiny literatury a publicistiky, kulturní a sociální antropologie, filosofie, komunikační média

1976–1981          Střední odborná škola výtvarná v Praze, obory: grafické a výtvarné práce, dějiny umění

Pravidelně publikuje články v odborných časopisech Ateliér, Umění a řemesla, Design Trend, Image interiér, Ceramics Art (šéfredaktor), Literární noviny a ve Věstníku AMG. Je autorem řady výstavních projektů v Památníku národního písemnictví a galeriích prezentujících výtvarné umění, kurátorsky připravil například výstavy Janladrou – Písmo a znak, Snová realita – Cyril Urban, Dalibor Chatrný – Cosi jako kniha, Obrazy slov, Rozpravy s geometrií nebo K. Teige – Plochy snů.

Věnoval se architektonickému a grafickému řešení řady výstav, katalogů a publikací, můžeme jmenovat knihy Cesty na Parnas, Karel Čapek, Evropská grafika 15.–18. století ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic, Poznamenání cest Karla Hynka Máchy 1976–1980, Une trop bruyante solitude – Příliš hlučná samota, Moje knihy jsou drahé – Libuše Moníková, Ztráty
a nálezy – 50.–60. léta v české literatuře nebo Záznamy času.

V současné době zpracovává projekty „Muzeum současnosti“ a „Objekt a subjekt knihy.“
 

Členství v radách a komisích

Je členem předsednictva Českého výboru ICOM, členem národní poroty pro výběr nominací pro Evropské dědictví (European Heritage Label), předsedou poroty Grafika roku – Cena Vladimíra Boudníka, členem poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Národního muzea, členem senátu a komise muzejního managementu Asociace muzeí a galerií, členem redakční rady Věstníku AMG, členem umělecké rady Nadačního fondu Galerie Smečky, členem ediční a výstavní rady PNP, členem redakční rady sborníku Literární archiv PNP, členem direktoria soutěže Nejkrásnější české knihy roku a členem poradního sboru Muzea umění a designu Benešov.